Válaszunk: Fogadd el Krisztust!

Úgy fogadhatjuk el Jézus Krisztust, ha hiszünk az Ő üzenetében, és hisszük, hogy egyedül Ő menthet meg minket.

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róma 10:13b)

 

„Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róma 8:39)

 

„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel

a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Róma 5:1)

 

„Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1. János 5:12-13)

„Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz Őbenne [Jézus Krisztusban], az Ő neve által bınbocsánatot nyer.” (Apostolok Cselekedetei 10:43)

 

Jézus így szólt: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” (János 14:1)

 

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé

legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében.” (János 1:12)

 

1. El kell ismernünk, hogy szükségünk van rá (bűnös vagyok).

2. Akarjunk elfordulni bıneinktől (bűnbánat).

3. Hinnünk kell, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, és feltámadt a halálból.

4. Kérjük imádságban Jézus Krisztust, hogy legyen életünk része, és irányítsa azt a Szentlélek által. (Fogadjuk el Őt, mint megváltónkat.)

 

Hogyan imádkozzunk?

Isten, tudom, hogy bűnös vagyok,

és szükségem van a bocsánatodra.

Hiszem, hogy meghaltál, hogy

megfizesd bűneim büntetését.

Elfordulok bűnös természetemtől, és ezentúl téged

követlek. Kérlek, jöjj a szívembe és életembe,

Jézus nevében. Ámen.

 

Ha őszintén elmondjuk ezt az imádságot, és kérjük Jézus Krisztust, hogy jöjjön az életünkbe, Isten a következő biztosítékokat adja

nekünk a Bibliában:

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róma 10:13b)

 

„Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róma 8:39)

 

„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel

a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Róma 5:1)

 

„Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1. János 5:12-13 )

Ha elfogadod Krisztust, Isten családjának tagja leszel a Szentlélek természetfeletti munkája által, aki minden hívőben ott lakozik…ezt nevezzük újjászületésnek.

Isten áldja meg új életedet Krisztusban.

Billy Graham

 

 

 

Készült az OM Hungary - Onézimusz Alapítvány megbízásából.

 

 

Made with Namu6