A problémánk: bűn és eltávolodás

 

Isten nem robotokká teremtett minket, hogy lélektelenül szeressük Őt és engedelmeskedjünk neki. Ehelyett akaratot és döntési szabadságot adott nekünk. Azonban Ádámhoz hasonlóan mi is gyakran úgy döntünk, hogy nem engedelmeskedünk Istennek, és saját önző utunkat járjuk. Természetünknek ezt az oldalát bűnnek nevezzük, és ez elválaszt bennünket Istentől.

 

„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének… a bűn zsoldja a halál.” (Róma 3:23; Róma 6:23a)

„[Miután Ádám vétkezett] kiűzte az Úristen az Éden kertjéből…” (1.Mózes 3:23a)

„Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg.” (Ézsaiás 59:2)

 

 

A bűneink elválasztanak minket Istentől.

tovább...

 

 

 

Készült az OM Hungary - Onézimusz Alapítvány megbízásából.

 

 

Made with Namu6