Isten jóvátétele: a kereszt

 

Jézus Krisztus az egyedüli válasz az Istentől való elszakadás problémájára. Ő meghalt a kereszten, és feltámadt a halálból, hogy megfizesse bıneink büntetését – teljesen áthidalva a szakadékot köztünk és Isten között.

 

„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róma 5:8)

 

„...nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4:12)

 

„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is, Isten és emberek között - az ember Krisztus Jézus…” (1.Timóteus 2:5)

 

Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (János 5:24)

 

Isten elkészítette az egyedüli utat - és nekünk döntenünk kell…

tovább...

 

 

 

Készült az OM Hungary - Onézimusz Alapítvány megbízásából.

 

 

Made with Namu6